Μεταγραφή ποιήματος παλαιού χειρογράφου με τίτλο "Περί γινεκόν"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ6.Φ20004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Κλαδόπουλος, Παύλος
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 10. Κρήτη
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 8 σελίδες
  • Πρωτότυπο