Σημειώσεις για τα ποιήματα των παλαιών χειρογράφων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη για τα ποιήματα των παλαιών χειρογράφων
  3. Κείμενο
    • Πρωτότυπο
  4. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)