Σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Επιτύμβιον ανάγλυφον εκ Κρήτης"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ2.Υ7.Φ1Α0001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 9. Ρωμαϊκή περίοδος
 10. Κρήτη | Άγιος Στέφανος Λασιθίου
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 3 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο