Σημειώσεις επιγραφικής Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Επιγραφές από τοποθεσίες της Αττικής"

 1. Physical-item (Document)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ2.Σ1.Υ2.Φ20004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν.
 8. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 9. Attica
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 20 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο