1. Γκούρι-Μπιμ (Ελληνική)
  2. Ελληνικά
  3. Τοπωνύμιο