Προσχέδιο μελέτης Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Τρεις επιγραφαί ες Αττικής των χριστιανικών χρόνων (Σύμμικτα Χριστιανικά Αρχαιολογήματα" [1941-12]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ2.Σ1.Υ2.Φ70002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Αρβανίτικα | Γερμανικά
 7. Δεκέμβριος 1941
 8. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 9. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 10. Αττική
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 21 σελίδες
  • Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
  • Πρωτότυπο