Φωτογραφία από πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής [1958]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. 1958
 4. Πάνειο Όρος (Πανί)
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. 1958
 7. Καλύβια
 8. Πανηγύρια
 9. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
 10. Κόλλιας, Σωτήρης Αθανασίου (1930-2020)
  • Πρωτότυπο
  • Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας αναγράφεται: Ζωοδόχου Πηγής - Απρίλης - 1958 - Στο Πανί

   Από αριστερά: Δημήτρης (Μητσάρας) - Βασίλης Νέρας - ένας φίλος (ο Μανώλης - Λιμενικός) 

   Σωτήρης - και Γιώργος Καρελιώτης