1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Πανηγύρια περιοχής Καλυβίων
 4. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
 5. Καλύβια
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. 1962
 8. Πανηγύρια
 9. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
 10. Κόλλιας, Σωτήρης Αθανασίου (1930-2020)
  • Πρωτότυπο
   • Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας αναγράφεται:

    Καλύβια 6 Αυγούστου 1962 του Σωτήρος - Η μάνα μου με το μαντήλι - Η μάνα της Γεωργίας - Φραντζέσκα και Γιώργος Αλευρόπουλος - Ο πατέρας μου και ο Γιάννης Τουρλούκης πατέρας της Γεωργίας.