Βιβλιογραφικές σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Βιβλιογραφία επιγραφικών ονομάτων"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ2.Σ2.Φ10004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 9. Γόρτυνα | Φαιστός
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 14 σελίδες
  • Πρωτότυπο