Αλεξάκης, Ελευθέριος Παν. (1944-....) [Συγγραφέας]. Γαμήλιες παροχές στους Αλβανόφωνους της ΝΑ. Αττικής - Λαυρεωτικής (1850-1940)

Marriage payments among the Albanian - speaking Greeks of SE. Attica - Lavreotiki (1850-1940) (Αγγλική)

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
 2. Γάμοι περιοχής Καλυβίων
 3. 1987
 4. Ελληνικά
 5. Γαμήλια έθιμα και τελετές | Προίκα | Προικοσύμφωνα
 6. Αλεξάκης, Ελευθέριος Παν. (1944-....)
 7. Συμβολές σε συλλογικά έργα
 8. 1850-1940
 9. Ανατολική Αττική
 10. Αρβανίτες
 11. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Γ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής