Βιβλιογραφικές σημειώσεις Χ. Πέτρου-Μεσογείτη με θέμα "Βιβλιογραφία Αττικής"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ2.Σ2.Φ20005
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Ελληνικά | Γερμανικά | Αγγλικά | Γαλλικά
 7. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 8. Τεκμήρια επιστημονικής έρευνας
 9. Αττική | Καλύβια | Λαύριο
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 18 σελίδες
  • Πρωτότυπο