Φωτογραφία οικοδομικού ενεπίγραφου λίθου

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές Συλλογές Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων
 3. Α1.Υ1.Σ1.Υ6.Φ10003
 4. Εικόνα
 5. Αρχείο Χρίστου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη
 6. Επαγγελματικά τεκμήρια
 7. Χερσόνησος
 8. Χειρόγραφη
 9. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία : 2 όψεις
  • Πρωτότυπο