Σωτηρίου Κατερίνα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. Οικονομολόγος
  5. Φιλίππου - Αγγέλου, Πέτρος Ι. (1956-....)