Μαλίκ

Maliq (Αγγλική) | Maliqi (Αλβανική)

  1. Γενική κατηγορία τοποθεσίας
  2. Malik [Earlier name] (Αγγλική)
  3. Ελληνικά
  4. Κωμόπολη
  5. Αλβανία
    • Δημοτική ενότητα της Αλβανίας με την ομώνυμη κωμόπολη, η οποία, καθώς και η ευρύτερη περιοχή, κατελήφθη από τα ελληνικά στρατεύματα κατα τον Ελληνοιταλικό πόλεμο 1940-1941 ⟶ Wikipedia