Φωτογραφία με τίτλο "Ο Χρίστος Ν. Πέτρου-Μεσογείτης και συστρατιώτης του σε ύψωμα βόρεια του Μαλίκ"