Λαδάς, Αντώνιος Γεωργ. (18..-19..)

Ladas. Antonios Georg. (18..-19..) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. 18..
  5. Καλύβια
  6. 19..
  7. Πρώτος Πρόεδρος Κοινότητας Καλυβίων Θορικού (1914-1918)
  8. Ελληνικά
  9. Κοινότητα Καλυβίων Θορικού (1914-1918)
  10. Κοινότητα Καλυβίων Θορικού