Η εν Αττική ελληναλβανική διάλεκτος Β΄μέρος - Αθήνα: Παρασκευάς Λεώνης, 1933

  1. Έκδοση
  2. Ανάτυπο
  3. Φουρίκης, Πέτρος Α. (1878-1936)
  4. Πέτρου Α. Φουρίκη
  5. Αθήνα: Παρασκευάς Λεώνης, 1933
  6. 25 σ. ; 24 εκ.