Φωτογραφία παρέας φίλων στη "Γέφυρα" στα ανατολικά των Καλυβίων

Photo of a group of friends on and under the "Bridge", east of Kalyvia (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1937
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Καλύβια
 8. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.25
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)