Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944) [Συγγραφέας]. Ο απολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών εις την Κρήτην κατά το έτος 1937

  1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  2. Ελληνικά
  3. Αρχαιολογία | Ανασκαφές (Αρχαιολογία) -- Κρήτη -- 1937
  4. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
  5. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  6. Κρήτη