Ο απολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών εις την Κρήτην κατά το έτος 1937 - Ηράκλειο Κρήτης: Περιοδικό "Κρητικές Σελίδες", 1938

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Πέτρου - Μεσογείτης, Χρίστος Ν. (1909-1944)
 4. Χρίστος Ν. Πέτρου - Μεσογείτης
 5. Ηράκλειο Κρήτης: Περιοδικό "Κρητικές Σελίδες", 1938
 6. Ηράκλειο Κρήτης
 7. Περιοδικό "Κρητικές Σελίδες"
 8. 16 σελ. ; 24 εκ.
 9. Ανατύπωσις από το περιοδικόν "Κρητικές Σελίδες" Χρόνος Β'., αριθ. Σελ. 664 - 667
 10. 938.11
 11. ΒΧΠ ΠΕΤ 2