Φωτογραφία της Ελευθερίας Προκοπ. Γκίνη με τον εγγονό της Προκόπη Γκίνη

Photo of Eleftheria Prokop. Ghini and her grandson Procopis Ghinis (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1917
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια
 7. Γκίνη - Τσοφοπούλου, Ελένη
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.58
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)