1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. Αρχαιολόγος | Επιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
  4. Ελληνικά