1. Πρόσωπο
  2. Πέτρου, Σοφία [Συζυγικό όνομα]
  3. Γυναίκα
  4. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  5. Πέτρου, Λεωνίδας