Φωτογραφία με τα προικιά της νύφης

Photo of the bride's "trousseau". Relatives carrying the bride's "trousseau" to the groom's house (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Οι συγγενείς μεταφέρουν τα προικιά της νύφης στο σπίτι του γαμπρού
 3. Εικόνα
 4. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 5. 1938
 6. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 7. Αρχειακά τεκμήρια
 8. Καλύβια
 9. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 10. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.67
 11. Μεταφορά προίκας
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)