1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Οι συγγενείς μεταφέρουν τα προικιά της νύφης στο σπίτι του γαμπρού
 3. Εικόνα
 4. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 5. 1938
 6. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 7. Αρχειακά τεκμήρια
 8. Καλύβια
 9. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 10. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.67
 11. Μεταφορά προίκας
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)