Φωτογραφία με γυναίκες "μελισσοκόμους" στην περιοχή της Αγίας Τριάδας

Photo of women bee-keepers in the Holy-Trinity region (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1936
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Καλύβια
 8. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.101
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)