1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1939
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Καλύβια
 8. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.116
  • Διακρίνεται ο ίδιος (κάτω δεξιά) και ο γιός του Γεώργιος Γκίνης (δάσκαλος)
 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)