1. Τοπική επιχείρηση
  2. Ελληνικά
  3. Σωτήρχος, Περικλής [Ιδιοκτήτης]
  4. Καλύβια