Φωτογραφία Καλυβιωτών στρατιωτών κατά την περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας

Photo of Kalivian soldiers during the Asia Minor campaign (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1921
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Μικρασιατική εκστρατεία
 7. Καλύβια
 8. Αγγελής, Ιωάννης
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.124
  • Διακρίνεται ο Σταμάτης Αθαν. Αγγελής στα δεξιά και στη μέση ο Βαγγέλης Γκίνης

 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)