1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1921
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Μικρασιατική εκστρατεία
 7. Καλύβια
 8. Αγγελής, Ιωάννης
  • Αντίγραφο
 9. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.124
  • Διακρίνεται ο Σταμάτης Αθαν. Αγγελής στα δεξιά και στη μέση ο Βαγγέλης Γκίνης

 10. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)