Μικρασιατική εκστρατεία

  1. Γεγονός
  2. Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1919–1922 (Ελληνική)
  3. Πολεμικό γεγονός
  4. Μάιος 1919
  5. Οκτώβριος 1922
  6. Ελληνικά