Φωτογραφία της 25ης Μαρτίου στο προαύλιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Photo of 25th March at the churchyard of The Annunciation (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Φωτογραφία εορτασμού της 25ης Μαρτίου στο προαύλιο της εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου [1938-3-25]
 3. Εικόνα
 4. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 5. 25 Μαρτίου 1938
 6. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 7. Αρχειακά τεκμήρια
 8. Επέτειος 25ης Μαρτίου
 9. Καλύβια
 10. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 11. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.135
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)