Φωτογραφία εορτασμού της 25ης Μαρτίου στο προαύλιο της εκκλησίας, 1938

Photo of the 25th March celebration at the churchyard (Αγγλική)