1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 1958
 5. Αρχειακά τεκμήρια
 6. Καλύβια | Μαρκόπουλο Μεσογαίας
 7. Κόλλια, Βασιλική Ισιδ.
  • Αντίγραφο
 8. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.144
  • Διακρίνονται οι Καλυβιώτισσες: πρώτη (από αριστερά) η Κική Γκίκα, τρίτη η Αλίκη Βασιλείου, τέταρτη η Φλώρα Δεδεγκίκα και έβδομη η Βασιλική Κόλλια
 9. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)