Φωτογραφία με τίτλο "Στο δρόμο για το πανηγύρι των Ταξιαρχών"

Photo titled "On the way to St. Michael's and Gabriel's festival (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. Νοέμβριος 1933
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Γιορτή Ταξιαρχών 8 Νοεμβρίου
 8. Καλύβια
 9. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 10. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.157
 11. Πεζοπορία
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)