Φωτογραφία έξω από τον περίβολο των Ταξιαρχών την ημέρα της γιορτής

Photo taken outside the grounds of St. Michael's and St. Gabriel's on their Name Day (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 08 Νοεμβρίου 1937
 5. Λιάπης, Ιωάννης Σωτ.
 6. Άγιοι Ταξιάρχες Καλυβίων
 7. Αρχειακά τεκμήρια
 8. Γιορτή Ταξιαρχών 8 Νοεμβρίου
 9. Καλύβια
 10. Οικογενειακό Αρχείο Ιωάννη Σωτ. Λιάπη
  • Αντίγραφο
 11. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.162
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)