Φωτογραφία στο καφενείο του Γκίκα παραμονή Ταξιαρχών, ο Κόρος στο βιολί, ο Παλαιολόγου στο σαντουρι και η Σοφία Κολλητήρι στο τραγούδι

Photo of at Ghikas's coffee-house on St. Michael's and Gabriel's Eve (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Τεκμήρια από το λεύκωμα "Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο"
 4. 07 Νοεμβρίου 1963
 5. Καφενείο Γκίκα
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. Πανηγύρι Ταξιαρχών
 8. Καλύβια
 9. Παπαγγέλου, Νικόλαος
  • Αντίγραφο
 10. Καλύβια : μνήμες σε άσπρο και μαύρο φόντο - Καλύβια: Δήμος Καλυβίων Θορικού, 2006 , σελ.172
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)