1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1989
  3. Ελληνικά
  4. Οικογένεια -- 1850-1940 | Προίκα -- 1850-1940
  5. Αλεξάκης, Ελευθέριος Π.
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. 1850-1940
  8. Ανατολική Αττική | Λαυρεωτική
  9. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής