Αλεξάκης, Ελευθέριος Παν. (1944-....) [Συγγραφέας]. Οικογένεια και μεταβίβαση της περιουσίας στους Αλβανόφωνους της ΝΑ Αττικής - Λαυρεωτικής (1850 - 1940)

  1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. Δευτερεύουσες βιβλιογραφικές πηγές
  3. 1989
  4. Ελληνικά
  5. Οικογένεια -- 1850-1940 | Προίκα -- 1850-1940 | Αρβανίτες -- Ελλάδα -- Αττική
  6. Αλεξάκης, Ελευθέριος Παν. (1944-....)
  7. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  8. 1850-1940
  9. Ανατολική Αττική | Λαυρεωτική
  10. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής