1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1991
  3. Ελληνικά
  4. Γαμήλια έθιμα και τελετές
  5. Αλεξάκης, Ελευθέριος Π.
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. 1850-1940
  8. Καλύβια | Κουβαράς | Κερατέα
  9. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής