1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  2. 1991
  3. Ελληνικά
  4. Ντάβαρης, Γιάννης | Ντάβαρης, Αναγνώστης Γιάννης | Ελληνική Επανάσταση του 1821
  5. Πρίφτης, Κώστας
  6. Συμβολές σε συλλογικά έργα
  7. Μεσογείτες
  8. Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής [Διοργανωτής]. Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής