Αλαγιάννη, Μαρία

  1. Πρόσωπο
  2. Λαζάρου, Μαρία [Πραγματικό όνομα]
  3. Γυναίκα
  4. Κουβαράς
  5. Αλαγιάννης, Δημήτριος Κωνσταντίνου