Φωτογραφία Κωνσταντίνου Γκίνη με στρατιωτική στολή

  1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Εικόνα
  3. Πρόσωπα περιοχής Καλυβίων
  4. Αρχειακά τεκμήρια
  5. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
  6. Οικογενειακό Αρχείο Θεόφιλου Σωτηρίου Γκίνη
    • Πρωτότυπο