Μπέσα - Τεύχος 2, Οκτώβριος - Νοέμβριος 1983 [11/1983]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Μπέσα
  4. Τεύχος 2, Οκτώβριος - Νοέμβριος 1983
  5. Ιστορία, λαογραφία, λογοτεχνία, σύγχρονα θέματα
  6. Κόλλιας, Αριστείδης Π. (1944-2000)
  7. Νοέμβριος 1983
  8. 44 σελίδες 23 εκατοστά