Γκίνης, Κωνσταντίνος Σταματίου

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1879
  4. Καλύβια
  5. 1917
  6. Υπίατρος
  7. Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο
  8. Γκίνης, Σταμάτιος