Απολυτήριο δημοτικού του Κωνσταντίνου Σταματίου Γκίνη [1891-07-24]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Κείμενο
 3. Λοιπά τεκμήρια
 4. 24 Ιουλίου 1891
 5. Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Δήμου Θορικίων | Πέτρου, Παντελής
 6. Καλύβια
 7. Αρχειακά τεκμήρια
 8. 1 χειρόγραφη σελίδα
 9. Οικογενειακό Αρχείο Θεόφιλου Σωτηρίου Γκίνη
  • Πρωτότυπο
  • Δημοτικόν σχολείον του χωρίου Καλυβίων του Δήμου Θορικίων.
    
   Αριθ. 1

                                                                  Πιστοποιεί

   ότι ο μαθητής Κωνσταντίνος Σταματίου Γκίνη κριθείς κατά τας απολυτηρίους εξετάσεις του παρόντος έτους 1891 άξιος του βαθμού "Άριστα" απολύεται ως συμπληρώσας τα εν έτη δημοτικού σχολείου διδασκόμενα μαθήματα.

                                                                                                                Εν Καλυβίοις τη 24 Ιουλίου 1891.
    
   Η εξεταστική επιτροπή : Μιχ. Φιλίππου (Ιερέας), Γ. Σ....., Χρ.......
    
   Ο Δημοδιδάσκαλος Παντελής Πέτρου.
 10. Αριθμός εγγράφου 1