1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  4. Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  5. Αχαρνές: Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, 1989
  6. Αχαρνές
  7. Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  8. 342 σ. ; 24 εκ.
  9. 938.911
  10. Τ.Ι 938.24 ΙΣΤ