Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών

 1. Οργανισμός
 2. Πολιτιστικός φορέας
 3. Ι.Λ.Ε.Α. [Συντομογραφία] | Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
 4. 1981
 5. Αχαρνές
 6. ΙΛΕΑ
  • Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.) δημιουργήθηκε το 1981 και είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό να λειτουργεί ως θεματοφύλακας της Ιστορίας και της Λαογραφίας των Αχαρνών. Η ΙΛΕΑ οργάνωσε και λειτουργεί Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο με τις συλλογές της, εκθέτοντας 2000 περίπου από τα 25000 και πλέον αντικείμενα, που προέρχονται στην πλειονότητά τους από δωρεές κατοίκων της περιοχής ή φίλων και υποστηρικτών της προσπάθειας αυτής, όπως φορεσιές, κοσμήματα, εκκλησιαστικά κειμήλια και εικόνες, όπλα, χάρτες, λιθογραφίες, αντικείμενα οικιακής χρήσης και οικοτεχνίας, αγροτικά εργαλεία, προσωπικά αντικείμενα Αλέξανδρου Πάντου, κλπ. Στις δράσεις της, εκτός των άλλων, συγκαταλέγονται η διοργάνωση Συμποσίων Ιστορίας και Λαογραφίας για την Αττική, καθώς και οι εκδόσεις βιβλίων για την ιστορία των Αχαρνών. Η ΙΛΕΑ διαθέτει αξιόλογο αρχείο εγγράφων και φωτογραφιών το οποίο αποτελεί αντικείμενο έρευνας για συγγραφείς, ερευνητές και φοιτητές.

   Από την ιστοσελίδα της Ι.Λ.Ε.Α.