Α΄ Συμπόσιο Ιστορίας - Λαογραφίας Βορείου Αττικής, Αχαρνές Αττικής, 22 - 25 Μαρτίου 1988 : πρακτικά - Αχαρνές: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, 1989

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  4. Ιστορική - Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  5. Αχαρνές: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, 1989
  6. Αχαρνές
  7. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
  8. 342 σ. ; 24 εκ.
  9. 938.911
  10. Τ.Ι 938.24 ΙΣΤ