1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2022
  3. Άγιος Πέτρος Καλυβίων
  4. Γ1 τμήμα 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων 2022
  5. Διήμερη δραστηριότητα με τα δύο τμήματα της Γ’ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων