Φωτογραφία από την τελευταία μέρα λειτουργίας της αλωνιστικής μηχανής (Ιούλιος 1966) [1966-07]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Εικόνα
 3. Παλιά επαγγέλματα
 4. Ιούλιος 1966
 5. Καλύβια
 6. Αρχειακά τεκμήρια
 7. 1927-1966
 8. Καλύβια
 9. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
 10. Κόλλιας, Σωτήρης Αθανασίου (1930-2020)
 11. 2020
  • Με περιορισμούς αναπαραγωγής