Συνεταιρισμός Καλυβίων

  1. Οργανισμός
  2. Συνεταιριστική οργάνωση
  3. Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Καλυβίων [Πλήρες όνομα]
  4. 1922
  5. Καλύβια